16.04.2015

SEMINARIUM SĘDZIOWSKIE PZKFITS
KIELCE 2015

Seminarium było bardzo wartościowe- poprowadził je sam
Pan Prezes PZKFiTS- Paweł Filleborn, który pełni również rolę 
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej IFBB.
Głównym tematem seminarium było ujednolicenie
kryteriów sędziowania do standardów międzynarodowych IFBB,
oraz kilka dodatkowych kwestii- m. in. dodatkowe obowiązki
sędziego głównego podczas zawodów.
Kolejny punkt- pierwsze porównanie-
od teraz każdy sędzia oddaje swoją propozycję pierwszego
porównania, natomiast sędzia główny podlicza ilość
propozycji dla danego zawodnika i na tej podstawie wyznacza
ostateczną piątkę zawodników.

16.04.2015

Design by mariuszewczuk.pl Created by Agencja Reklamowa do2go.pl ©